• Duurzame hernieuwbare energie
  • Bewoners zijn beschermd door de warmtewet
  • Meer dan 200 projecten in exploitatie en beheer
  1. terug

Project

Tilburg, KWG Zuid

  • Duurzaam collectief EQw systeem
  • All electric
  • Twee appartementsblokken aangesloten op één energieopwekkingscentrale
KWG Zuid

Project
KWG Zuid

Type systeem
EQw

Aantal woningen
171

Status
In ontwikkeling

Over dit project

Het Pieter Vreedeplein wordt door de nieuwe Frederikstraat, een doorgang met internationale allure, verbonden met de Emmapassage. Het noordelijke deel van de Frederikstraat is al enige tijd in gebruik. De ontwikkeling van de woontoren (130 appartementen) is echter in volle gang. In het zuidelijke deel van de Frederikstraat komen nieuwe winkels en daarboven 170 appartementen. De eerste (nieuwe) winkels hebben hun deuren al geopend in de Emmapassage. In het totale project worden oude winkelmeter ingezet voor het realiseren van nieuwe winkelmeter. Er zijn inmiddels ca 90 extra parkeerplaatsen gerealiseerd en in het totale plangebied worden 300 appartementen gebouwd.