{text}
{text}
{text}
{text}

Over Vaanster

Vaanster, opgericht in 2000, is een onafhankelijk investeerder in collectieve duurzame energiesystemen en wordt sinds haar oprichting actief geleid door oprichter en algemeen directeur Jeroen Krebbers. 

Onze missie is om voor aansprekende vastgoedprojecten de duurzame energievoorziening te ontwikkelen, te financieren en te exploiteren. Met onze projecten dragen we positief bij aan de verduurzaming van Nederland en leveren we een actieve bijdrage aan het terugdringen van de uitstoot van CO2.

Betrouwbaar, onafhankelijk en een tikje eigenzinnig. Dat zijn onze kernwaarden. Deze zijn verankerd in onze organisatie en geven weer waar wij voor staan. We zijn herkenbaar door onze betrokken werkwijze, persoonlijk en transparant. Of het nu een zakelijke klant of een particuliere klant is. We zijn onafhankelijk en staan zelfstandig in de markt. We zijn betrouwbaar, we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Dit zijn onze principes voor de manier waarop wij werken, hoe wij met onze opdrachtgevers en medewerkers omgaan en hoe wij in de maatschappij staan.

Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot marktleider in beheer en exploitatie van collectieve WKO-installaties. Wij zijn nadrukkelijk een onafhankelijke investeerder in collectieve duurzame projecten. Die onafhankelijkheid vinden we belangrijk.

Kwaliteit staat voorop

Onze werkwijze betekent verder dat we flexibel zijn en in staat zijn om snel te schakelen. Dit komt onder meer door de korte lijnen in onze organisatie. Wij luisteren naar wensen en behoeften en spelen daar op in. Ons enthousiaste en professionele team heeft de kennis en de ervaring om dit mogelijk te maken. En daarnaast beschikken we over een uitgebreid netwerk van partners waardoor wij in co-makership aansprekende projecten kunnen ontwikkelen.

De kracht van onze werkwijze ligt in een flexibel proces, de manier van werken is ondergeschikt aan de vraag van de klant. En dit alles snel en efficiënt. Het gaat bij ons niet om standaardisatie maar om de vraag van individuele opdrachtgever. We gaan voor kwalitatief hoogwaardige en aansprekende projecten waar mensen zich thuis voelen. Projecten waar we ook over 10 jaar nog met trots op zijn en van kunnen zeggen: "Hier hebben wij ook aan bijgedragen".