• Duurzame hernieuwbare energie
 • Bewoners zijn beschermd door de warmtewet
 • Meer dan 200 projecten in exploitatie en beheer

Veelgestelde vragen

 1. Ik word klant bij Vaanster
  • Wat betekent energiezuinig voor mijn kosten?
  • Hoe word ik klant bij Vaanster?
  • Wat is een leveringsovereenkomst?
  • Wat is een persoonlijke pagina?
  • Hoe kom ik aan water en elektriciteit?
  • Waar kan ik de bewonerspresentatie terug kijken?
  • Wat is de beste vloerafwerking bij vloerverwarming?
  • Wanneer ontvang ik mijn eerste voorschotfactuur?
 2. Gegevens wijzigen
  • Hoe kan ik mijn verhuizing doorgeven?
  • Hoe kan ik mijn NAW gegevens aanpassen?
  • Hoe wijzig ik mijn voorschotbedrag?
  • Hoe kan ik mijn rekeningnummer of betaalinstellingen aanpassen?
  • Hoe kan ik mijn meterstand doorgeven?
  • Ik ben mijn wachtwoord van mijn persoonlijke pagina vergeten.
 3. Over het energiesysteem
  • Hoe werkt een EQw systeem?
  • Hoe werkt een WKO systeem?
  • Wat is een IWP systeem?
  • Wat is een LWP systeem?
  • Wat is een afleverset?
  • Wat is een TE-booster?
  • Wat is een afgiftesysteem?
  • Wat is een binneninstallatie?
 4. Wat zit er in mijn woning?
  • Wie is verantwoordelijk voor het systeem in mijn woning?
  • Welke thermostaat zit er in mijn woning?
  • Welke energiemeter zit er in mijn woning?
  • Hoe vraag ik een energielabel aan?
 5. Tarief, factuur en jaarafrekening
  • Wat is mijn huidige tarief?
  • Hoe wijzig ik mijn voorschotbedrag?
  • Wat staat er op mijn jaarafrekening?
  • Mijn jaarafrekening klopt niet
  • Wanneer ontvang ik mijn jaarafrekening?
  • Mijn maandelijkse factuur klopt niet
  • Hoe kan ik een betalingsregeling overeenkomen?
  • Mijn betaling via maandelijkse incasso is niet gelukt.
  • Wat gebeurt er als ik mijn factuur niet betaal?
 6. Storingen en onderhoud
  • Storing in levering warmte
  • Storing in levering koude
  • Storing in levering warm water
  • Hoe kan ik een storing melden?
  • Ik heb een probleem met mijn elektrische radiator
  • Ik heb een probleem met mijn vloerverwarming.
  • Ik heb een probleem met mijn thermostaat.
  • Ik heb een probleem met mijn ventilatie. Wat moet ik doen?
  • Mijn afleverset lekt. Wat moet ik doen?
  • Wanneer vindt er onderhoud plaats?
 7. Tips
  • Thermostaat
  • Koude dagen
  • Koeling
  • Gebruik vloerverwarming

Wat betekent energiezuinig voor mijn kosten?

U vraagt zich dit waarschijnlijk af omdat u een energiezuinige woning gaat betrekken. Vaak worden ook de termen gasloos of nul op de meter genoemd.  Deze termen leveren vaak verwarring over de kosten. Wat houdt het nu in? Bij het koelen, verwarmen van uw huis wordt er geen of minimaal gebruik gemaakt van een fossiele brandstof zoals gas. Er wordt zuinig omgegaan met zulke vervuilende energie. We leveren energie, maar u bent niet aangesloten op het reeds bestaande gas distributienetwerk. Daarvoor in de plaats is er een hele aparte centrale energie-installatie aangelegd. Deze staat in de techniekruimte en via de afleverset wordt de energie naar uw woning gedistribueerd. Daarvoor betaalt u vaste jaarlijkse kosten en variabele kosten voor uw verbruik. Deze tarieven worden vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt. Energiezuinig wil zeggen dat het minimale impact op het klimaat heeft.  Zuinig is geen verwijzing naar de kosten. Voordeel is dat u helemaal klaar bent voor de energietransitie en deze energie niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde.  Bovendien is het in vergelijking tot de huidige gasprijs wel degelijk een goedkoper alternatief.

Hoe werkt de TE-booster?

De TE booster is een combinatie van een kleine boiler met een verwarmingselement.
De TE-booster wordt i.c.m. de afleverset in de woning geinstalleerd. De TE-booster zorgt voor naverwarming van het warm tapwater. Deze TE-booster heeft een inhoud van 15 liter met een temperatuur van 75 graden waarmee warm tapwater kan worden geleverd in drie fases (20 liter van 60 graden aflopend naar 57 graden, 20 liter van 57 aflopend naar 55 graden en vervolgens continu 50 graden). De warmte voor de badkamer en keuken wordt door twee warmtebronnen gevoed, namelijk door de centrale buffervaten en door de TE-booster. Als het water uit de boiler van de TE-booster op is, schakelt deze automatisch over naar de centrale boiler. Een bewoner zal dus nooit last ervaren als de 15 liter van de TE-booster op is, dan wordt er altijd nog warm tapwater van 50 graden vanuit de centrale geleverd. Van deze wissel merkt de bewoner niets.
De afleverset met TE-booster is legionellavrij.

 

Werkt EQw ook als er geen WTW in de ventilatie wordt toegepast?

Ja, EQw kan ook i.c.m. systeem C

Is er een trafo nodig voor de E-aansluiting van de EQw centrale?

Dit hangt af van de grootte van het gebouw. Verwijzing naar uitgangspunten kostenraming.

Kan er gelijktijdig gekoeld en verwarmd worden?

Ja, binnen het gebouw kan er gelijktijdig door individuele appartementen gekoeld en verwarmd worden. 
Let op: het gelijktijdig verwarmen en koelen geldt niet binnen een individueel appartement.

Zijn er geluidswerende maatregelen nodig voor de centrale techniek ruimte?

Ja, als deze onder de woning zit zijn er voorzieningen nodig. Neem hiervoor contact met ons op.

Wat betalen bewoners binnen de Warmtewet voor warmte en koude?

Zie document Vaanster

Hebben bewoners altijd voldoende warm tapwater tot hun beschikking?

Ja, er is altijd voldoende water beschikbaar volgens de geldende normen.

Wat is het geluidsniveau in de woning?

De TE booster heeft geen geluidsproductie.

Hoe wordt de temperatuur geregeld in het appartement?

Ieder kamer in het appartement krijgt een eigen ruimtethermostaat waarmee de temperatuur kan worden geregeld.
De thermostaatkeuze in de woning is vrij. Er kan gekozen worden voor zoneregeling d.m.v. een master/master- of master/slave systeem. De enige voorwaarde is dat de thermostaat automatisch schakelt van verwarming- naar koelbedrijf.   

Welke voorzorgmaatregelen worden er getroffen m.b.t. vreemde spanning?

De E-aansluiting van de TE booster wordt voorzien van een label waarop staat aangegeven dat het een vreemde spanning.

Wat voor E-aansluiting is er nodig in het appartement?

Dit is standaard 3x25 ampère

Hoeveel ruimte neemt de installatie in de woning in beslag?

Verwijzing naar andere pagina op de website.

Hoeveel ruimte neemt de techniek ruimte in beslag?

Verwijzing naar document/pagina op website

Hoe groot moet de schacht zijn?

Verwijzing naar andere locatie op de site

Wat zijn de leidingdiameters?

Verwijzing naar andere locatie op de site

Wat zijn de temperaturen van het traject?

De 4-pijps distributie omvat een aanvoer- en retourleiding voor verwarming en warm tapwater van 50/30 graden en 2 aanvoer- en retourleidingen voor koeling van 17/21 graden.

Wat houdt de 4 pijps distributie in?

De 4-pijps distributie omvat een aanvoer- en retourleiding voor verwarming en warm tapwater van 50/30 graden en 2 aanvoer- en retourleidingen voor koeling van 17/21 graden.

Wie bepaalt of er geluidswerende maatregelen nodig zijn op het dak?

Dit wordt bepaald door de geluidsadviseur van het project.

Wat doet Vaanster en/of Visietech aan engineering?

De opwekkingsinstallatie wordt door Visietech geëngineerd.

Wie tekent het leidingwerk in?

De adviseur of installateur tekent het leidingwerk in.

Zijn er demarcatietekeningen beschikbaar?

De demarcatietekeningen zijn te downloaden op deze website, kijk bij 'Specificaties'. 

Wat is de taak van een adviseur?

De adviseur van het project tekent en berekent de installatie vanaf de opwekking. Hiervoor zijn bestekken en voorbeeldtekeningen beschikbaar. Neem hiervoor contact op met sales@vaanster.nl

Wie maakt de opwekkinginstallatie?

De opwekkingsinstallatie wordt geprefabriceerd en geïnstalleerd door EQw dealers.

Waar vind ik een principeschema van EQw?

Het principeschema kunt u aanvragen per mail. Stuur een mail naar sales@vaanster.nl en u ontvangt z.s.m. het principeschema. 

Kan EQw in de BENG worden ingevoerd?

Verwijzing naar pagina op site

Zijn er al EQw projecten opgeleverd?

Ja, het eerste project is in 2021 opgeleverd. Het is mogelijk om een kijkje te nemen bij dit project. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Hoe wordt de woning ingeregeld?

Dit gebeurt volledig automatisch door de afleverset die op afstand te monitoren is. De afleverset wordt in de fabriek al ingesteld.

Wat is de rol van Visietech?

Visietech begeleidt en adviseert de adviseur, installateur en projectontwikkelaar die bij een project betrokken zijn.

Is het systeem redundant?

Als er één drycooler uitvalt, kan de andere drycooler het voor 100% opvangen. Daarnaast zijn er elektrische elementen aangebracht in de boilers, mocht er een warmtepomp uitvallen kan dit opgevangen worden door deze elementen.

Hoe zit het met gelijktijdigheid?

Voor de gelijktijdigheid van het warmtaptapwater worden de ISSO rekenregels toegepast.

Kunnen de drycoolers ook weg gewerkt worden in dak?

Ja, hier zijn maatwerkmogelijkheden voor. 

Wat is de afmeting van een drycooler?

De afmetingen van de drycoolers variëren afhankelijk van de grootte van de opwekkingsinstallatie.

 

In onderstaande tabel zijn de afmetingen en aantallen drycoolers per opwekkingsinstallatie te zien. (tabel uit kostenraming)

TABEL TOEVOEGEN

Drukscheiding (vraag formuleren)

Bij gebouwen hoger dan 40 meter wordt er een extra warmtewisselaar toegepast.

Hoeveel PV is er nodig i.c.m. het EQw energieconcept?

Afhankelijk van het gebouw, aantal appartementen en de grootte van de appartementen wordt dit bepaald. 

Hoeveel geluid produceert het EQw systeem?

Als basis voldoen we aan de nieuwe regelgeving. Hierbij is het aantal dBa’s kleiner dan 40 op de erfgrens, we kunnen ook voldoen aan strengere eisen maar dat vereist maatwerk. Neemt voor meer informatie contact met ons op.

Welke vermogens worden aangeboden?

EQw heeft opwekkingsinstallaties vanaf 120 kW oplopend met 60 kW.

Waarom worden er 2 drycoolers toegepast?

Het kan voorkomen dat één drycooler in de ontdooicyclus zit, op dat moment schakelt het systeem over naar de tweede dycooler om altijd 100% vermogen te creëren.

Hoe kan de water-water warmtepomp ook lucht als energiebron gebruiken?

Dit komt door de speciale techniek in de warmtepomp waardoor het mogelijk wordt om elke bron toe te passen op de warmtepomp. Deze warmtepomp is in de basis een water-water warmtepomp, maar kan dus ook lucht als bron gebruiken.

Hoe werkt een drycooler?

Een drycooler, ook wel droge koeler genoemd, bevat een warmtewisselaar, koelribben en een ventilator. De koelribben worden warm doordat een warmte stroom door de warmtewisselaar stroomt. De warme stroom koelt af doordat een ventilator lucht langs de koelribben blaast waardoor warmte opgenomen en afgevoerd wordt.

Waarom heeft de omvang van een project invloed op exploitatie/koop?

Waarom exploiteren jullie vanaf 60 appartementen en 6.000 m2 zorg- en studentenhuisvesting?
Antwoord Vaanster

Valt het EQw energieconcept binnen de warmtewet?

Alle concepten vallen binnen de warmtewet behalve EQw 2.0 en utiliteit. 

Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan contact met ons op.

Wanneer wordt er gekeken naar een hybride variant?

Bij projecten groter dan 150 appartementen of > 15.000 m² wordt er onderzocht of EQw 5.0 (hybride variant) de meest passende optie is.

Hoe wordt de energie in de appartementen gemeten?

Voor het EQw 2.2 energieconcept krijgt ieder appartement een eigen energiemeter, daarnaast is er een aparte energiemeter voor de centrale.

Richten jullie je ook op grondgebonden woningen?

Nee, deze bieden wij niet aan met het EQw concept.

Hoe kan ik mijn verhuizing doorgeven?

Als u gaat verhuizen en vertrekt uit een woning waar een energiesysteem van Vaanster in zit, kunt u zich als klant bij Vaanster afmelden. 
In verband met meterstanden die u dient door te geven, kunt u zich maximaal 5 dagen voor de datum van sleuteloverdracht afmelden. Er is geen sprake van een opzegtermijn.

 

Voor het doorgeven van een verhuizing heeft u de volgende gegevens nodig: 

 1. Datum sleuteloverdracht 
 2. Eindmeterstanden
 3. Klantnummer 
 4. Aansluitadres
 5. Correspondentieadres

Storing in levering warmte

U vermoedt een storing in de levering van warmte. Dat is vervelend en dat wilt u natuurlijk zo snel mogelijk opgelost hebben.

Allereerst moet de oorzaak van de storing worden achterhaald, zodat duidelijk wordt wie de storing kan oplossen. De eigendomsgrens geeft aan wie waarvoor verantwoordelijk is. Deze kunt u vinden op de pagina van het project waar u woont. Ga naar www.vaanster.nl en voer daar uw postcode en huisnummer in. U wordt vervolgens doorgestuurd naar de webpagina die hoort bij de ingevoerde postcode. Daar vindt u de eigendomsgrens van het betreffende project. 

Storing in gehele woning of in een deel van de woning

Het is van belang om vast te stellen of er in alle ruimtes van uw woning een storing in de warmtelevering is of dat deze storing in een deel van uw woning optreedt.

Treedt de storing in een deel van uw woning op, dan wordt er wél warmte geleverd aan uw woning maar niet aan alle ruimtes. Dit duidt op een storing in de installatie in uw woning bijvoorbeeld in uw (kamer)thermostaat, in de regelaar, in een klep met motor of in een onderdeel van uw vloerverdeler. Controleer de eigendomsgrens van deze onderdelen. Is de eigenaar van de woning hiervoor verantwoordelijk? Dan kan de eigenaar van de woning bepalen wie er wordt ingeschakeld om de storing te verhelpen.

Vermoedt u een storing in alle ruimtes van uw woning?

Dan kunt u allereerst controleren of uw thermostaat goed staat ingesteld. U kunt de gewenste temperatuur tijdelijk hoger instellen op de thermostaat. Zorg ervoor dat uw thermostaat vragend staat ingesteld. Dit houdt in dat de gewenste temperatuur hoger is dan de huidige temperatuur. Hierdoor kunt na enige tijd controleren of het in uw woning warmer wordt.

Ook kunt u controleren of de batterijen van de thermostaat aan vervanging toe zijn. De thermostaat geeft aan wanneer de batterijen vervangen moeten worden.

Soortgelijke storing bij uw buren?

Wordt uw verwarmingssysteem nog niet warmer? De laatste controle die u zelf kunt uitvoeren is door na te gaan of er een soortgelijke storing bij uw buren optreedt. Dit zou duiden op een collectieve storing. Deze informatie is van belang voor het snel en effectief oplossen van de storing.

Meld de storing bij Vaanster

Meld de storing vervolgens bij Vaanster via telefoonnummer: 0900 - 822 678 37. 
Dit telefoonnummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. 
Het kan voorkomen dat u met uw telefoonnummer geen 0900 telefoonnummer kunt bereiken. Bel dan naar telefoonnummer: 030 - 225 56 40.

Er zal telefonisch worden gevraagd om bovenstaande controles uit te voeren, dus het melden van een storing gaat extra snel als u aangeeft dat u dit al heeft gedaan.
Vaanster zorgt dat er monteur langs komt om de oorzaak van de storing te achterhalen en te verhelpen. 

Storing levering warmte

Wat is mijn huidige tarief?

U vindt uw huidige tarief op uw persoonlijke pagina. Klik hier om in te loggen op uw persoonlijke pagina. 

In de warmtewet worden de maximumtarieven jaarlijks door de Autoriteit Consument en Markt vastgesteld. Op basis daarvan stelt Vaanster het tarief vast. 

Wie is verantwoordelijk voor het systeem in mijn woning?

Het antwoord op deze vraag verschilt per project en is aangegeven door middel van een leveringsgrens. U kunt de leveringsgrens van het systeem in uw woning inzien. Ga naar www.vaanster.nl en voer bovenaan uw postcode en huisnummer in. U wordt vervolgens doorgestuurd naar de webpagina die hoort bij de ingevoerde postcode. Daar vindt u de leveringsgrens van het betreffende project.

De leveringsgrens geeft aan welke onderdelen Vaanster exploiteert, onderhoudt en eventueel vervangt. De overige onderdelen zijn in eigendom van de woningeigenaar die daarmee ook verantwoordelijk is voor onderhoud en eventueel vervanging. Voor koopwoningen geldt dat u als bewoner zelf de eigenaar van de woning bent. Voor huurwoningen geldt dat de verhuurder de eigenaar van de woning is.

Er zijn projecten waarvoor Vaanster het energiesysteem in beheer heeft. De onderdelen buiten de leveringsgrens van Vaanster kunnen door de verhuurder voor monitoring en onderhoud zijn uitbesteed. De verhuurder maakt in zo'n geval aan de bewoners kenbaar bij wie zij terecht kunnen met vragen over de onderdelen buiten de leveringsgrens van Vaanster.

Leveringsgrens 1 meter

Hoe werkt een EQw systeem?

Meer informatie hierover vindt u op onze energiesystemenpagina.

Hoe werkt een WKO systeem?

Meer informatie hierover vindt u op onze energiesystemenpagina

Hoe kan ik mijn NAW gegevens aanpassen?

Uw NAW gegevens kunt u zelf aanpassen. U logt in op uw persoonlijke pagina en daar kunt u uw gegevens wijzigingen.

Klik hier om naar uw persoonlijke pagina te gaan.

Hoe word ik klant bij Vaanster?

Op deze website kunt u u als klant bij Vaanster aanmelden.
Bij het aanmelden wordt u gevraagd de volgende gegevens in te vullen:

 • Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer*
 • Datum sleuteloverdracht (die datum kan in het verleden liggen)
 • Meterstanden op datum van de sleuteloverdracht van warmte, koude en verwarming van tapwater

Meld u als klant bij Vaanster aan na de datum van de sleuteloverdracht zodat u direct de meterstanden kunt invullen. 
Zodra de aanmelding volledig is afgerond, ontvangt u via e-mail een leveringsovereenkomst van Vaanster.  

* Het rekeningnummer is van belang bij afschrijving door automatische incasso.

Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe woning en welkom bij Vaanster!

Storing in levering koude

U vermoedt een storing in de levering van koude. Dat is vervelend en dat wilt u natuurlijk zo snel mogelijk opgelost hebben.

Allereerst moet de oorzaak van de storing worden achterhaald, zodat duidelijk wordt wie de storing kan oplossen. De eigendomsgrens geeft aan wie waarvoor verantwoordelijk is. Deze kunt u vinden op de pagina van het project waar u woont. Ga naar www.vaanster.nl en voer daar uw postcode en huisnummer in. U wordt vervolgens doorgestuurd naar de webpagina die hoort bij de ingevoerde postcode. Daar vindt u de eigendomsgrens van het betreffende project. 

Storing in gehele woning of in een deel van de woning

Het is van belang om vast te stellen of er in alle ruimtes van uw woning een storing in de koudelevering is of dat deze storing in een deel van uw woning optreedt.

Treedt de storing in een deel van uw woning op, dan wordt er wél koude geleverd aan uw woning maar niet aan alle ruimtes. Dit duidt op een storing in de installatie in uw woning bijvoorbeeld in uw (kamer)thermostaat, in de regelaar, in een klep met motor of in een onderdeel van uw vloerverdeler. Controleer de eigendomsgrens van deze onderdelen. Is de eigenaar van de woning hiervoor verantwoordelijk? Dan kan de eigenaar van de woning bepalen wie er wordt ingeschakeld om de storing te verhelpen.

Vermoed u een storing in alle ruimtes van uw woning?

Dan kunt u allereerst controleren of uw thermostaat goed staat ingesteld. U kunt de gewenste temperatuur tijdelijk lager instellen op de thermostaat. Zorg ervoor dat uw thermostaat vragend staat ingesteld. Dit houdt in dat de gewenste temperatuur lager is dan de huidige temperatuur. Hierdoor kunt na enige tijd controleren of het in uw woning koeler wordt.

Ook kunt u controleren of de batterijen van de thermostaat aan vervanging toe zijn. De thermostaat geeft aan wanneer de batterijen vervangen moeten worden.

Soortgelijke storing bij uw buren?

Wordt uw verwarmingssysteem nog niet koeler? De laatste controle die u zelf kunt uitvoeren is door na te gaan of er een soortgelijke storing bij uw buren optreedt. Dit zou duiden op een collectieve storing. Deze informatie is van belang voor het snel en effectief oplossen van de storing.

Meld de storing bij Vaanster

Meld de storing vervolgens bij Vaanster via telefoonnummer: 0900 - 822 678 37. 
Dit telefoonnummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. 
Het kan voorkomen dat u met uw telefoonnummer geen 0900 telefoonnummer kunt bereiken. Bel dan naar telefoonnummer: 030 - 225 56 40.

Er zal telefonisch worden gevraagd om bovenstaande controles uit te voeren, dus het melden van een storing gaat extra snel als u aangeeft dat u dit al heeft gedaan.
Vaanster zorgt dat er monteur langs komt om de oorzaak van de storing te achterhalen en te verhelpen. 

Storing levering koude

Hoe wijzig ik mijn voorschotbedrag?

U kunt binnen een bepaalde marge uw voorschotbedrag aanpassen. Dit kunt u doen door in te loggen in uw persoonlijke pagina.

Uw voorschotbedrag wordt vastgesteld door onder andere het woonoppervlak van uw woning, dit is een vaststaand gegeven. Houdt bij het wijzigen van het voorschotbedrag rekening met de vaste kosten en met het verbruik van de afgelopen periode. 

U kunt het verzoek om uw voorschotbedrag aan te passen ook via mail naar ons sturen: klantenservice@vaanster.nl
Vermeld hierbij altijd om welk adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) het gaat en naar welk bedrag uw graag het voorschotbedrag wil aanpassen. 

Wat is een IWP systeem?

IWP staat voor individuele warmtepomp. Bij een IWP energiesysteem heeft elke woning een eigen warmtepomp. Een water-water warmtepomp onttrekt energie uit de bodem en wordt door de warmtepomp naar uw woning gepompt. Via het vloerverwarmings- en vloerkoelingssysteem wordt uw woning verwarmd en gekoeld.

Lees hier meer over het IWP energiesysteem.

Hoe kan ik mijn rekeningnummer of betaalinstellingen aanpassen?

U kunt uw rekeningnummer of betaalinstellingen wijzigen op uw persoonlijke pagina. Klik hier om naar uw persoonlijke pagina te gaan. 

Wat is een leveringsovereenkomst?

In een leveringsovereekomst staan de rechten en plichten van zowel Vaanster, leverancier van energie, als van de bewoner, afnemer van energie. De leveringsovereenkomst wordt door de leverancier en de afnemer ondertekend. In deze overeenkomst staat onder andere informatie over de levering, tarief en betalingen.

Storing in levering warm water

Het is vervelend als er geen warm water uit de kraan komt. Het is van belang om vast te stellen: 

 • Of u verminderd warm water heeft of helemaal geen warm water heeft. 
 • Of er uit geen enkele kraan (ookwel tappunt genoemd) in uw woning warm water komt of dat er een enkele kraan is waaruit geen warm water meer komt. 

Dit kunt u nagaan door alle kranen (ook wel tappunten genoemd) te controleren.

Als er uit tenminste één kraan warm water komt of als er verminderd warm water uit de kraan komt, dan wordt er wél warm water aan uw woning geleverd maar niet op alle tappunten op de gebruikelijke manier. Dit duidt op een storing bij een tappunt of in de leiding die daar naartoe loopt. De tappunten zijn in eigendom van de eigenaar van de woning. De eigenaar kan de oorzaak van de storing achterhalen of hiervoor een bedrijf inschakelen. 

Als er uit geen enkele kraan in uw woning warm water komt, dan kunt u contact opnemen met Vaanster om een storing te melden. Meld hier uw storing.

Storing levering warm water

Wat staat er op mijn jaarafrekening?

Op uw jaarafrekening staat het totaal bedrag dat u al aan Vaanster heeft betaald in de vorm van een maandelijks voorschot, de totale kosten en het verschil daartussen. Dat verschil is het bedrag dat u terugkrijgt of moet bijbetalen.

Eén keer per jaar ontvangt u een jaarafrekening. Nadat u een jaar in uw woning woont, ontvangt u een jaarafrekening. 

Wat is een LWP systeem?

LWP staat voor lucht-water warmtepomp en is variant op het IWP energiesysteem. Bij een LWP energiesysteem heeft elke woning een eigen warmtepomp. Een lucht-water wrmtepomp onttrekt energie uit de buitenlucht waarmee een woning wordt verwarmd en gekoeld. Een lucht-water warmtepomp heeft een buitendeel (ookwel buitenunit genoemd) die meestal op het dak van een woning of appartementencomplex bevestigd is en een binnendeel. Het binnendeel betreft de feitelijke warmtepomp.

Leer hier meer informatie over het LWP energiesysteem.

Hoe kan ik mijn meterstand doorgeven?

De meeste meters worden door Vaanster op afstand uitgelezen, dan wordt de meterstand digitaal uitgelezen. Daarnaast zijn er momenten waarop u als bewoner wordt gevraagd om een meterstand door te geven. Bijvoorbeeld als u verhuist naar een woning met een energiesysteem van Vaanster of als u verhuist uit een woning met een energiesysteem van Vaanster. Er wordt dan gevraagd naar de meterstand op de datum van verhuizing en/of sleuteloverdracht. 

Digitaal meterstanden uitlezen

Als uw meterstand door Vaanster wordt uitgelezen, dan hoeft de bewoner geen meterstand aan Vaanster door te geven. De meterstand wordt vervolgens door Vaanster op de persoonlijke pagina gepubliceerd. Klik hier om naar uw persoonlijke pagina te gaan.
Als Vaanster uw energiemeter niet kan uitlezen, dan wordt er een schatting gemaakt van uw meterstand.

Handmatig meterstanden opnemen 

Als de meterstand niet digitaal wordt uitgelezen, dan wordt de meterstand 'handmatig opgenomen'. Dit betekent dat de meterstand wordt afgelezen van de energiemeter en aan Vaanster moet worden doorgegeven via de persoonlijke pagina van de bewoner. Klik hier om naar uw persoonlijke pagina te gaan.

Let op! In coronatijd komt er niemand bij u langs om meterstanden handmatig op te nemen. U dient zelf uw meterstand door te geven via uw persoonlijke pagina. 

Wat is een persoonlijke pagina?

Een persoonlijke pagina is een pagina die speciaal voor u als klant is aangemaakt. U bent de enige die toegang heeft tot deze pagina. Hier staan uw gegevens op die bij Vaanster bekend zijn. Die gegevens kunt u hier ook zelf wijzigen. Klik hier om in te loggen op uw persoonlijke pagina.

Om in te loggen op uw persoonlijke pagina heeft u een wachtwoord nodig. Bij het aanmaken van een account ontvangt u dit wachtwoord. 

Hoe kan ik een storing melden?

Wilt u met spoed een storing melden? Neemt u dan telefonisch contact met ons op via 085- 7602992. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Alle overige storingen

Als u de indruk heeft dat uw systeem niet goed functioneert, kunt u via e-mail contact met ons opnemen: klantenservice@vaanster.nl. Let op: e-mail wordt op werkdagen tijdens kantoortijden uitgelezen en beantwoord. Voor spoedgevallen en buiten kantoortijden adviseren wij om telefonisch met ons op te nemen.

Mijn jaarafrekening klopt niet

Als u het vermoeden heeft dat uw jaarafrekening niet klopt, kunt u contact met Vaanster opnemen. 

U kunt een mail sturen naar klantenservice@vaanster.nl. Vermeld daarin uw NAW gegevens en geef een omschrijving van de vermoedelijke foutieve informatie op uw jaarafrekening. Onze klantenservice zal de jaarafrekening controleren en vervolgens contact met u opnemen. 

Wat is een afleverset?

Een afleverset is een onderdeel van de energieinstallatie in uw woning met daarin tenminste een warmtewisselaar. In de afleverset vindt de energieoverdracht plaats tussen de centrale installatie en de installatie in uw woning. Afleversets zijn er in diverse soorten en maten. Meestal is de afleverset in de meterkast of technische ruimte van een woning bevestigd. Vanuit de afleverset lopen er naar bijvoorbeeld uw vloerverwarming of een tapwaterpunt voor (warm) water. 

De afleverset is eigendom van Vaanster en wordt dus ook door Vaanster onderhouden.

Hier ziet u een voorbeeld van een afleverset:

De afbeelding is afkomstig van Fortes Energy Systems. 

Uitleg afleverset

Thermostaat

Bij bijna alle thermostaten is het mogelijk om een programma in te stellen. Dit heeft als voordeel dat de temperatuur na het instellen van een programma automatisch door de thermostaat wordt geregeld. Bij een (vloer)verwarming die werkt met lage temperatuur warmte is het advies om de temperatuur zo constant mogelijk te houden. Een laag temperatuur verwarming heeft tijd en veel energie nodig om de gewenste temperatuur te bereiken. Door het gebruik van een programma op uw thermostaat, beperkt u vaak het tussentijds wijzigen van de temperatuur. 

Koude dagen

Op koude dagen kunt u extra behoefte hebben aan warmte. Tips voor het effectief en duurzaam benutten van warmte:

 • Houdt ramen en deuren zo veel mogelijk gesloten. Hierdoor blijft de warmte in uw woning en/of ruimte die u heeft verwarmd. Als u toch ramen open wilt zetten, kies er dan voor om dit op een (relatief) warm moment van de dag te doen zoals overdag.
 • Zorg dat uw minimale nachtverlaging toepast. Als uw woning afkoelt, kost het veel energie en tijd om uw woning weer op de gewenste temperatuur te brengen. 
 • Als u een korte periode van huis bent, is het niet nodig om uw woning te laten afkoelen. Gaat u een nacht of een paar nachten weg, dan kan het zelfs duurzamer zijn om uw woning op temperatuur te houden dan om uw woning volledig te laten afkoelen. 

Koeling

Op warme dagen kunt u gebruik willen maken van koeling. Zo maakt u optimaal gebruik van de koeling:

 • Zet uw thermostaat op de gewenste binnentemperatuur: de ingestelde temperatuur moet lager zijn dan de huidige temperatuur.
 • Houdt de zon buiten de woning door ook overdag zonwering, luxaflex of gordijnen zoveel mogelijk te sluiten.
 • Houdt ramen en deuren zo veel mogelijk gesloten. Hierdoor blijft het langer koel en comfortabel in uw woning. Als u toch ramen open wilt zetten, kies er dan voor om dit op een koel moment van de dag te doen zoals 's ochtends vroeg of 's avonds laat.
 • Schakel niet te veel tussen verwarmen en koelen. Als u uw vloerverwarmingssysteem wil gebruiken nadat u uw vloerkoelingssysteem heeft gebruikt, moet de gehele vloer worden opgewarmd. Dit kost veel energie en er gaat tijd overheen voordat uw gehele woning op de gewenste temperatuur is.

Wanneer ontvang ik mijn jaarafrekening?

Nadat u een jaar in uw woning woont, ontvangt u een jaarafrekening.  Deze wordt circa 14 maanden na de eerste inhuisdatum opgesteld. 

Wat is een TE-booster?

Een TE-booster is een tapwaterregelaar die tapwater verwarmd. Het warme water dat via leidingen uw woning binnenkomt is ongeveer 50 graden celsius. De TE-booster kan dit warme water verder verwarmen naar circa 75 graden celsius. Het water wordt door de TE-booster permanent thermisch gedesinfecteerd.
Een TE-booster wordt toegepast in woningen die zijn aangesloten op een EQw energiesysteem.

De TE-booster is eigendom van Vaanster en wordt dus ook door Vaanster onderhouden.

Video afleverset EQW

Mijn maandelijkse factuur klopt niet

Als u het vermoeden heeft dat uw maandelijkse factuur niet klopt, kunt u contact met Vaanster opnemen. 

U kunt een mail sturen naar klantenservice@vaanster.nl. Vermeld daarin uw NAW gegevens en geef een omschrijving van de vermoedelijke foutieve informatie op uw factuur. Onze klantenservice zal de betreffende factuur controleren en vervolgens contact met u opnemen. 

Wat is een afgiftesysteem?

Een afgiftesysteem is het systeem dat energie, warmte of koude, aflevert aan uw woning. Vloerverwarming is het meest gebruikelijke afgiftesysteem in de appartementencomplexen die Vaanster beheert en exploiteert. Een ander voorbeeld van een afgiftesysteem is een elektrische radiator.

Wat is een binneninstallatie?

Een binneninstallatie is het deel van de installatie wat in uw woning is geplaatst. De binneninstallatie is geen eigendom van Vaanster maar eigendom van de eigenaar van de woning. In het geval van een huurwoning is de verhuurder de eigenaar van de woning.
 

De eigendomsgrens geeft aan wie waarvoor verantwoordelijk is. Deze kunt u vinden op de pagina van het project waar u woont.

Ga naar www.vaanster.nl en voer daar uw postcode en huisnummer in. U wordt vervolgens doorgestuurd naar de webpagina die hoort bij de ingevoerde postcode. Daar vindt u de eigendomsgrens van het betreffende project. 
 

Gebruik vloerverwarming

Een vloerverwarming zorgt dag en nacht voor een gelijkmatige temperatuur in de gehele woning. Vloerverwarming verwarmt op lage temperatuur en komt langzamer op gang dan een traditionele radiator. Ditzelfde geldt voor koeling via vloerkoeling. Voor een optimale werking van de koeling en verwarming adviseert Vaanster om de temperatuur minimaal te verlagen in de nacht of wanneer u voor korte tijd van huis gaat.  

Het effect van de koeling en verwarming is sterk afhankelijk van de toegepaste vloerafwerking. Zie ‘Veelgestelde vragen’ > ‘Ik word klant bij Vaanster’ > ‘Wat is de beste vloerafwerking bij vloerverwarming?

De leiding van de vloerverwarming zit vlak onder uw vloer. Boor niet in uw vloer. Een lekkage aan een leiding betekent een onvermijdelijke reparatie.

Voor een optimale werking van de vloerverwarming is het van belang dat er voldoende vloeroppervlakte vrij is. Vaanster adviseert om ten minste 40% van het vloeroppervlak vrij van meubilair te houden.

Ik heb een probleem met mijn elektrische radiator

Een probleem met uw elektrische radiator kan worden opgelost door de eigenaar van de woning.

Huurt u een woning?

In dit geval kunt u contact opnemen met de verhuurder van uw woning of appartement. De verhuurder kan aangeven wat u kunt doen en wie u verder kan helpen. 

Bent u (koop)eigenaar van de woning? 

In dit geval kunt u zelf contact opnemen met een bedrijf dat u kan helpen met het oplossen van het probleem, zoals een service- of onderhoudsbedrijf. De elektrische radiator is namelijk uw eigendom en u bent vrij om te kiezen welk bedrijf u inschakelt voor het oplossen van het probleem.

Tip: mogelijk kunt u nog aanspraak maken op de garantie van uw elektrische radiator.

Ik heb een probleem met mijn vloerverwarming.

Het is vervelend als uw vloerverwarming niet goed werkt. 

Huurt u een woning?

In dit geval kunt u contact opnemen met de verhuurder van uw woning of appartement. De verhuurder kan aangeven wat u kunt doen en wie u verder kan helpen. 

Bent u (koop)eigenaar van de woning? 

In dit geval kunt u zelf contact opnemen met een bedrijf dat u kan helpen met het oplossen van het probleem, zoals een service- of onderhoudsbedrijf. De vloerverwarming is namelijk uw eigendom en u bent vrij om te kiezen welk bedrijf u inschakelt voor het oplossen van het probleem.

Tip: mogelijk kunt u nog aanspraak maken op de garantie van uw vloerverwarming.

Probleem vloerverwarming

Ik heb een probleem met mijn thermostaat.

Een probleem met uw thermostaat kan worden opgelost door de eigenaar van de woning. 

Huurt u een woning?

In dit geval kunt u contact opnemen met de verhuurder van uw woning of appartement. De verhuurder kan aangeven wat u kunt doen en wie u verder kan helpen. In een aantal gevallen beheert Vaanster voor de verhuurder de thermostaat. De verhuurder zal dit kenbaar maken aan u als bewoner.

Bent u (koop)eigenaar van de woning? 

In dit geval kunt u zelf contact opnemen met een bedrijf dat u kan helpen met het oplossen van het probleem, zoals een service- of onderhoudsbedrijf. De thermostaat is namelijk uw eigendom en u bent vrij om te kiezen welk bedrijf u inschakelt voor het oplossen van het probleem.

Tips: mogelijk kunt u nog aanspraak maken op de garantie van uw thermostaat. 

Als u vragen heeft over de werking van uw thermostaat heeft, kunt u op internet zoeken naar een handleiding. Veel handleidingen zijn openbaar inzichtelijk. 

Hoe kan ik een betalingsregeling overeenkomen?

Het kan om verschillende redenen nodig zijn om een betalingsregeling af te spreken met Vaanster. Die mogelijkheid is er. U kunt hiervoor een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar klantenservice@vaanster.nl. Vermeld hierbij uw NAW gegevens en om welke factuur of jaarafrekening het gaat.

Mijn betaling via maandelijkse incasso is niet gelukt.

U kunt op uw persoonlijke pagina controleren of de betalingswijze staat ingesteld op 'via automatische incasso betalen'. Als dit niet het geval is, kunt u dit direct op uw persoonlijke pagina aanpassen. 
Klik hier om in te loggen op uw persoonlijke pagina. 

Is de maandelijkse incasso om een andere reden niet gelukt? Neemt u dan contact op met de klantenservice van Vaanster om te bespreken hoe dit opgelost kan worden. 

Welke thermostaat zit er in mijn woning?

Het type/soort thermostaat en het aantal kamerthermostaten kan per woning verschillen. 

Huurt u een woning? 

Het verschilt per project of het beheer op de thermostaten aan Vaanster is uitbesteed. In veel gevallen kan Vaanster achterhalen wat voor thermostaat er in uw woning is bevestigd. De woningeigenaar - de verhuurder in dit geval - is verantwoordelijk voor de thermostaat en kan dit beheer dus hebben uibesteed aan Vaanster. 

Bent u (koop)eigenaar van de woning? 

In dit geval bent u zelf eigenaar van de thermostaat in uw woning, de thermostaat ligt namelijk buiten de eigendomsgrens van Vaanster. Om die reden kan Vaanster niet aangeven welke thermostaat er in uw woning zit.

Tip: bent u op zoek naar meer informatie over de thermostaat? Dan biedt de handleiding van de thermostaat uitkomst. Veel handleidingen zijn via internet openbaar inzichtelijk.

Welke energiemeter zit er in mijn woning?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de energiemeter in uw woning.

Veel gebruikte merken energiemeters zijn: Kamstrup en Ista. De energiemeter bevindt zich in veel gevallen in de meterkast of technische ruimte van uw woning. 

Bent u op zoek naar meer informatie over uw energiemeter? Dan biedt de handleiding van de energiemeter uitkomst. Veel handleidingen zijn via internet openbaar inzichtelijk. 

Kamstrup handleidingen vindt u hier.

Energiemeter

Ik ben mijn wachtwoord van mijn persoonlijke pagina vergeten.

U kunt zelf een nieuw wachtwoord aanvragen. Klik hier om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Hoe kom ik aan water en elektriciteit?

Voor het aansluiten van water en elektriciteit bent u vrij om te kiezen bij welk waterbedrijf en elektriciteitsbedrijf u zich als klant aanmeldt. Dit gaat buiten Vaanster om en u hoeft dit niet dus niet in overleg met Vaanster te regelen.

Waar kan ik de bewonerspresentatie terug kijken?

Voor projecten die nieuw worden opgeleverd, stelt Vaanster een bewonerspresentatie op. Bewoners worden uitgenodigd voor het bijwonen van de online presentatie waarin zij onder andere kennis kennis kunnen maken met Vaanster en ze uitleg krijgen over het energiesysteem in hun woning. 

Als er een digitale bewonerspresentatie beschikbaar is om te worden terug gekeken, dan vindt u die op de bewonerspagina van het project. Dit betekent dus ook dat (nog) niet voor elk project een bewonerspresentatie beschikbaar is. 

Voer op www.vaanster.nl bovenaan uw postcode en huisnummer in en klik door naar de pagina van het bijbehorende project. Onderaan die pagina vindt u video's en, indien beschikbaar, ook de bewonerspresentatie als video. 

Wat is de beste vloerafwerking bij vloerverwarming?

Het effect van vloerverwarming en vloerkoeling is sterk afhankelijk van de toegepaste vloerafwerking. Om optimaal gebruik te maken van vloerverwarming en -koeling worden enkele eisen gesteld aan de vloerafwerking in de woning. De warmte en de koude moet tenslotte via de vloerafwerking (tapijt, laminaat, pvc, etc.) worden afgegeven aan de woning. Hoe lager de warmteweerstandwaarde van de toegepaste vloerafwerking is, des te beter de voordelen van het verwarmings- en koelsysteem tot hun recht komen. De R-waarde (warmteweerstandswaarde) van de vloerafwerking mag niet meer dan 0,1 m2 K/W bedragen, dit is inclusief eventuele tussenlaag.

Laat u bij de aanschaf van een vloer adviseren over deze zogeheten warmteweerstandswaarde en over een geschikte vloerafwerking voor laag temperatuur vloerverwarming.

Ik heb een probleem met mijn ventilatie. Wat moet ik doen?

Een ventilatieprobleem kan worden opgelost door de eigenaar van de woning.

Het kan zijn dat u zelf de eigenaar van de woning bent. In dat geval kunt u zelf een bedrijf inschakelen die u helpt met het oplossen van dit probleem.
Als u een woning huurt, dan kunt u contact opnemen met de verhuurder. De verhuurder kan u helpen met het oplossen van het ventilatieprobleem.

Het ventilatiesysteem in uw woning ligt buiten de eigendomsgrens van Vaanster, dus hoeft u dit niet in overleg met Vaanster te regelen. 

Ventilatieprobleem

Wanneer ontvang ik mijn eerste voorschotfactuur?

De eerste voorschotfactuur ontvangt u doorgaans een maand nadat u klant bij Vaanster bent geworden. Alle klanten van Vaanster betalen maandelijks een voorschotfactuur, zoals gebruikelijk is voor het afnemen van energie. U betaalt een voorschotfactuur voor de volgende maand. De eerste maand in uw nieuwe woning ontvangt u twee voorschotfacturen, één voor de huidige maand en één voor de volgende maand. Daarna ontvangt u één voorschotfactuur, namelijk voor de daaropvolgende maand. 

Mijn afleverset lekt. Wat moet ik doen?

Als er water uit de afleverset lekt, dan kunt u direct de aanvoer van water naar de afleverset afluiten. Dit doet u door de afsluiters dicht te draaien. 

Meld vervolgens de lekkage (telefonisch) bij Vaanster zodat wij de lekkage kunnen oplossen.
Via telefoonnummer 085- 7602992 is Vaanster 24 uur per dag bereikbaar voor het melden van een storing.

Lekkage afleverset

Wat gebeurt er als ik mijn factuur niet betaal?

Als een factuur niet is betaald, dan ontvangt u eerst een herinnering om de factuur alsnog te voldoen. Als vervolgens een factuur nog steeds niet is betaald, dan ontvangt u een aanmaning. Is daarna een factuur nog steeds niet betaald, dan volgt een ingebrekestelling. Vanaf dat moment worden ook extra kosten (incassokosten) in rekening gebracht voor het niet op tijd voldoen van een factuur.

Het is van belang om uw facturen te betalen ook als u bijvoorbeeld nog een bedrag van Vaanster ontvangt na een jaarafrekening. In de leveringsovereenkomst vindt u meer over de rechten en plichten die u en Vaanster overeen zijn gekomen. 

Wanneer vindt er onderhoud plaats?

Als er gepland onderhoud plaats gaat vinden, dan zal Vaanster bewoners daar ten minste drie dagen van tevoren van op de hoogte brengen. Onderhoud kan wenselijk of noodzakelijk zijn. In verband met uitvoering van werkzaamheden kan levering gedurende een zo kort mogelijke periode, beperkt zijn of worden onderbroken.

In het geval van niet planbaar onderhoud, spoed of overmacht zal Vaanster ook altijd haar uiterste best doen bewoners op de hoogte te brengen van de onderhoudswerkzaamheden.  

U leest hier meer over in de algemene voorwaarden.

Hoe vraag ik een energielabel aan?

Voor het aanvragen van een energielabel heeft u geen aanvullende informatie van Vaanster nodig.

Collectieve installatie

Voor het aanvragen van een energielabel voor een woning (appartement) in een woongebouw dat is aangesloten op een collectieve installatie, heeft u andere informatie nodig dan in het geval van een individuele installatie.
Voor het aanvragen heeft u onder andere het ‘gebruiksoppervlak’ en ‘type opwekker’ nodig.

Waar vind ik mijn gebruiksoppervlak?

Als een woning is aangesloten op een collectieve installatie, dan is het gebruiksoppervlak van alle woningen inclusief algemene ruimten nodig die op de installatie zijn aangesloten. Als dit oppervlak onbekend is, wordt de rekensom gehanteerd:

Gebruiksoppervlakte van die woning waarvoor het energielabel wordt aangevraagd
X            
het aantal appartementen

Er wordt dan vanuit gegaan dat alle appartementen die zijn aangesloten op de collectieve installatie een even groot gebruiksoppervlak hebben.
Voor meer informatie over het gebruiksoppervlak van uw woning, verwijzen u dus door naar het Kadaster. 

Wat dien ik in te vullen bij ‘type opwekker’?

Als bij een collectieve installatie de technische ruimte in het woongebouw niet te betreden is – en dit is het geval bij installaties die Vaanster in exploitatie heeft - kan er als type opwekker ‘onbekend’ worden ingevoerd.
De EP-adviseur zal in het projectdossier vastleggen waarom de technische ruimte niet kan worden betreden.

Waarom is de technische ruimte niet toegankelijk?

Het uitgangspunt is dat de technische ruimte moet kunnen worden betreden als de technische ruimte en installaties ook eigendom zijn van de gebouweigenaar. Dat is niet het geval bij installaties die Vaanster in exploitatie en eigendom heeft. Het eigendom is middels een opstalrecht juridisch vastgelegd. De installaties behoren dus niet tot het gebouw.

Welke informatie heeft u van Vaanster nodig voor uw energielabel?

Zoals hierboven al is aangegeven, heeft u voor het aanvragen van een energielabel geen specifieke informatie van Vaanster nodig. Voor het berekenen van het gebruiksoppervlak kunt u of uw adviseur bovenstaande rekenmethode hanteren. Uw adviseur kan aangeven dat de installaties niet toegankelijk zijn en om die reden als type opwekker ‘onbekend’ opvoeren.