1. terug

Storing in levering koude

 

 

Er is mogelijk storing in de levering van koude. Dat is vervelend en dat wil je natuurlijk zo snel mogelijk opgelost hebben.

Allereerst moet de oorzaak van de storing worden achterhaald, zodat duidelijk wordt wie de storing kan oplossen. De eigendomsgrens geeft aan wie verantwoordelijk is voor de diverse onderdelen. Deze kun je vinden op de pagina van het project waar u woont. 

Ga naar www.vaanster.nl en voer daar jouw postcode en huisnummer in. Vervolgens word je doorgestuurd naar de webpagina die hoort bij de ingevoerde postcode. Daar staat een afbeelding met een eigendomsgrens van het betreffende project. Alle onderdelen links van de rode stippellijn zijn van Vaanster, alle onderdelen rechts van de rode stippellijn zijn van de gebouweigenaar. Bij een koopwoning ben je dat zelf, huur je de woning, dan is dat de verhuurder. Dat deel noemen we de "binnen installatie". We raden je altijd aan om hier een onderhoudscontract voor af te sluiten bij een installateur. Vaanster is een energieleverancier, wij kunnen die service niet verlenen.

Vaanster kan een storing in de koude niet oplossen als het geen collectieve storing is. Dit valt buiten onze dienstverlening. Vaanster is collectieve energieleverancier en geen installatiebedrijf.

Vervolgens kun je nagaan welke situatie van toepassing is:

Storing in gehele woning of in een deel van de woning

Het is van belang om vast te stellen of er in alle ruimtes van jouw woning een storing in de koudelevering is of dat deze storing in een deel van de woning optreedt.

Treedt de storing in een deel van de woning op, dan wordt er wél warmte geleverd maar niet doorgeleid aan alle ruimtes. Dit duidt op een storing in de binnen installatie in de woning. Dat kan een storing zijn in bijvoorbeeld in de (kamer)thermostaat, in de regelaar, in een klep met motor of in een onderdeel van de vloerverdeler. Ben je eigenaar van de woning; raadpleeg dan een installateur. Huur je de woning; bel dan je verhuurder.

Wordt het in de gehele woning niet koel?

Controleer eerst of de thermostaat goed staat ingesteld. Om dat te controleren kun je de gewenste temperatuur tijdelijk hoger instellen op de thermostaat. Zorg ervoor dat deze thermostaat vragend staat ingesteld. Dit houdt in dat de gewenste temperatuur hoger is dan de huidige temperatuur. Hierdoor kun je na enige tijd controleren of het in de woning warmer wordt.

Ook kun je controleren of de batterijen van de thermostaat aan vervanging toe zijn. De thermostaat geeft aan wanneer de batterijen vervangen moeten worden.

Soortgelijke storing bij jouw buren?

Wordt het niet koeler in jouw woning? De laatste controle die je zelf kunt uitvoeren is door na te gaan of er een soortgelijke storing bij de buren optreedt. Dit zou duiden op een collectieve storing. Deze informatie is van belang voor het snel en effectief oplossen van de storing.

Hebben de buren wel koeling?

Dan is er geen sprake van een collectieve storing. In dat geval kan Vaanster de storing niet verhelpen. Schakel in dat geval een installateur in. De VVE kan daar mogelijk bij helpen. Is het een huurwoning, dan kun je de storing melden bij het verhuurbedrijf.

Meld de storing bij Vaanster als het een collectieve storing betreft

Meld de storing bij Vaanster als het een collectieve storing betreft via telefoonnummer: 0900 - 822 678 37. 
Dit telefoonnummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. 
Het kan voorkomen dat u met uw telefoonnummer geen 0900 telefoonnummer kunt bereiken. Bel dan naar telefoonnummer: 030 - 225 56 40.

Er zal telefonisch worden gevraagd om bovenstaande controles uit te voeren, dus het melden van een storing gaat extra snel als je aangeeft dat je dit al hebt gedaan. Vaanster zorgt dat er monteur langs komt om de oorzaak van de storing te achterhalen en te verhelpen. 

 

Storing levering koude