1. terug

Storing in levering warmte

 

 

Er is een storing in de warmte levering. Dat is vervelend en dat wil je natuurlijk zo snel mogelijk opgelost hebben.

Allereerst moet de oorzaak van de storing worden achterhaald, zodat duidelijk wordt wie de storing kan oplossen. De eigendomsgrens geeft aan wie verantwoordelijk is voor de diverse onderdelen. Deze kun je vinden op de pagina van het project waar je woont. 

Ga naar www.vaanster.nl en voer daar jouw postcode en huisnummer in. Vervolgens word je doorgestuurd naar de webpagina die hoort bij de ingevoerde postcode. Daar staat een afbeelding met een eigendomsgrens van het betreffende project. Alle onderdelen links van de rode stippellijn zijn van Vaanster, alle onderdelen rechts van de rode stippellijn zijn van de gebouweigenaar. Bij een koopwoning ben je dat zelf, huur je de woning, dan is dat de verhuurder. Dat deel noemen we de "binnen installatie". We raden je altijd aan om hier een onderhoudscontract voor af te sluiten bij een installateur. Vaanster is een energieleverancier, wij kunnen die service niet verlenen.

Vaanster kan een storing in de warmte niet oplossen als het geen collectieve storing is. Dit valt buiten onze dienstverlening. Vaanster is collectieve energieleverancier en geen installatiebedrijf.

Vervolgens kun je nagaan welke situatie van toepassing is:

Storing in gehele woning of in een deel van de woning

Het is van belang om vast te stellen of er in alle ruimtes van de woning een storing is in de warmtelevering is of dat deze storing in een deel van de woning optreedt. Treedt de storing in een deel van de woning op, dan wordt er wél warmte geleverd maar niet doorgeleid aan alle ruimtes. Dit duidt op een storing in de binnen installatie in de woning. Dat kan een storing zijn in bijvoorbeeld in de (kamer)thermostaat, in de regelaar, in een klep met motor of in een onderdeel van de vloerverdeler. Ben je eigenaar van de woning; raadpleeg dan een installateur. Huur je de woning; bel dan je verhuurder.

Is de gehele woning niet verwarmd?

Controleer eerst of de thermostaat goed staat ingesteld. Om dat te controleren kun je de gewenste temperatuur tijdelijk hoger instellen op de thermostaat. Zorg ervoor dat deze thermostaat vragend staat ingesteld. Dit houdt in dat de gewenste temperatuur hoger is dan de huidige temperatuur. Hierdoor kun je na enige tijd controleren of het in de woning warmer wordt.

Ook kun je controleren of de batterijen van de thermostaat aan vervanging toe zijn. De thermostaat geeft aan wanneer de batterijen vervangen moeten worden.

Soortgelijke storing bij jouw buren?

Wordt het niet warmer in jouw woning? De laatste controle die je zelf kunt uitvoeren is door na te gaan of er een soortgelijke storing bij de buren optreedt. Dit zou duiden op een collectieve storing. Deze informatie is van belang voor het snel en effectief oplossen van de storing.

Meld de storing altijd bij Vaanster als er sprake is van een collectieve storing of als er geen warm water is op alle tappunten (ook als de buren wel warm water hebben).

Meld de storing vervolgens bij Vaanster via telefoonnummer: 0900 - 822 678 37. Geef aan dat de buren eenzelfde storing ervaren zodat we snel de juiste service partij kunnen inschakelen. Bij een collectieve warmte storing komt er niemand bij jou thuis. Bij een particuliere warm water storing komt er wel iemand bij je in de woning. 
Dit telefoonnummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. 
Het kan voorkomen dat u met uw telefoonnummer geen 0900 telefoonnummer kunt bereiken. Bel dan naar telefoonnummer: 030 - 225 56 40.

Er zal telefonisch worden gevraagd om bovenstaande controles uit te voeren, dus het melden van een storing gaat extra snel als je aangeeft dit al te hebben gedaan.
Vaanster zorgt dat er monteur langs komt om de oorzaak van de storing te achterhalen en te verhelpen. 

Hebben de buren wel warmte?

Dan is er geen sprake van een collectieve storing. In dat geval kan Vaanster de storing niet verhelpen. Schakel in dat geval een installateur in. De VVE kan daar mogelijk bij helpen. Is het een huurwoning, dan kun je de storing melden bij het verhuurbedrijf.

Vaanster kan een storing in de warmte niet oplossen als je er als enige bewoner last van hebt. Dit valt buiten onze dienstverlening. Vaanster is een collectieve energieleverancier en geen installatiebedrijf.

 

Storing levering warmte